NPS จับมือ จส.100 มอบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ไรเดอร์-วินรับจ้าง

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS ผู้ผลิตพลังงานสะอาด พลังงานชีวมวลขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สนับสนุนโครงการ Win Green Go Green เฟส 2 ที่จัดโดย จส.100 ในโอกาสครบรอบ 30 ปี โดยสนับสนุนค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ไฟฟ้าให้กับคนขับรถรับจ้างและไรเดอร์ส่งของ จำนวน 15 คัน เป็นเวลาตามโครงการ 6 เดือน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย ค่าบำรุงรักษา และเพิ่มรายได้ รวมถึงผู้ใช้บริการก็ได้รับความปลอดภัยไร้มลพิษจากพลังงานสะอาด