GPSC กำไร Q3/64 ลดลง 27% ต้นทุนก๊าซ-ถ่านหินพุ่ง

HoonSmart.com>> “โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่” ไตรมาส 3/64 กำไรสุทธิ 1,875 ล้านบาท ลดลง 27% จากงวดปีก่อน ต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินปรับตัวสูงขึ้น ฉุดกำไรขั้นต้นโรงไฟฟ้า SPP ลดลง ด้าน”โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5″ หยุดเดินเครื่องนอกแผน ส่วนงวด 9 เดือน กำไร 6,150 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.65% รับรู้กำไรโรงไฟฟ้าไซยะบุรีเพิ่มขึ้น-กำไรโรงไฟฟ้า SPP

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2564 กำไรสุทธิ 1,874.75 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.66 บาท ลดลง 27% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 2,574.39 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.91 บาท

ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2564 กำไรสุทธิ 6,150.34 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.18 บาท เพิ่มขึ้น 1.65% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 6,050.25 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.15 บาท

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในไตรมาส 3/2564 ลดลง 699 ล้านบาท หรือ 27% จากงวดปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ลดลง เนื่องจากต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 ได้หยุดเดินเครื่องนอกแผนงาน ตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค.2564 แม้ว่าปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำจะสูงขึ้นก็ตาม และกำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตอิสระ (IPP) ลดลง เนื่องจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันมีการหยุดซ่อมบำรุง 28 วัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีเพิ่มขึ้น จากปริมาณน้ำที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2/2564 กำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง 427 ล้านบาท หรือ 19% โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้กำไรขึ้นต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ลดลง ประกอบกับโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 ได้หยุดเดินเครื่องนอกแผนงาน ตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค.2564 ถึงแม้ว่าปริมาณการขายไอน้ำให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

นอกจากนี้ กำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้า PP ลดลงจากการหยุดซ่อมบำรุงของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วัน ทำให้รายได้ค่าความพร้อมจ่ายลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีเพิ่มขึ้น จากปริมาณน้ำที่มากขึ้นในช่วงฤดูฝน

บริษัทฯ รับรู้มูลค่า Synergy จากการควบรวมกิจการสุทธิหลังภาษีจำนวน 432 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2564 ซึ่งส่วนหลักได้รับจากการบริหารจัดการการผลิตและใช้โครงข่ายไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกัน การบริหารส่วนการพาณิชย์ด้านต้นทุน การผลิตและการขยายฐานลูกค้า การบริหารจัดการงานจัดซื้อและงานซ่อมบำรุงรักษา