TACC คว้ารางวัล Best Investor Relations Awards ครั้งที่ 2

บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ (TACC) ได้รับรางวัล Best Investor Relations Awards ในกลุ่มรางวัล Business Excellence ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในงาน SET AWARDS 2021 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยมี สุวีรยา อังศวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร เป็นผู้รับมอบ ซึ่ง TACC ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 จากที่เคยได้รับรางวัลครั้งแรกในปี 2019 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งเป็นรางวัลที่มีเกียรติ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมงานของบริษัทฯ เพื่อที่จะมุ่งมั่นทำงานอย่างมีคุณภาพที่ดีต่อไปในอนาคต ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้