ตลาดฯ ขึ้น SP หุ้น PE ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบ Q3/64

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น “พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์” (PE) หลังผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบการเงินไตรมาส 3/64 ก.ล.ต.อาจสั่งแก้ไขงบได้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP วันที่ 5 พ.ย.2564 และขึ้นเครื่องหมาย NP ในวันที่ 8 พ.ย.2564 หุ้นบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ (PE) กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้