BE8 โชว์กำไร Q3/64 โต 40% เข้าเทรด mai 8 พ.ย.นี้

HoonSmart.com>> “เบริล 8 พลัส” ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation แบบครบวงจร โชว์กำไรไตรมาส 3/64 เกือบ 21 ล้านบาท โต 40% จากงวดปีก่อน กวาดดรายได้ 95 ล้านบาท มาร์จิ้นเพิ่มขึ้น 3.51% เป็น 22.07% หนุน 9 เดือน กำไร 60 ล้านบาท ทะยาน 282% ด้านตลาด mai รับหุ้นเข้าเทรด 8 พ.ย.นี้ ราคา IPO หุ้นละ 10 บาท

บริษัท เบริล 8 พลัส (BE8) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2564 มีกำไรสุทธิ 20.98 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.14 บาท เพิ่มขึ้น 39.85% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 15.00 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.22 บาท

ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2564 กำไรสุทธิ 60.21 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.59 บาท เพิ่มขึ้น 282.16% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 15.75 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.24 บาท

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการในไตรมาส 3 จำนวน 94.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 13.83 ล้านบาท คิดเป็น 17.15% และมีอัตรากำไรสุทธิ 22.07% เพิ่มขึ้น 3.51% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้และมีการขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นซึ่งมีกำไรมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมา

ส่วน 9 เดือนปี 2564 มีรายได้จากการขายและให้บริการ 273.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 12.53% มีอัตรากำไรสุทธิ 21.97% เพิ่มขึ้นจากงวดปีก่อน 15.49% เนื่องจากปี 2563 บริษัทได้รับผลกระทบจากการตั้งประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตจากลูกค้ารายหนึ่งเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

ด้านนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ต้อนรับบริษัท เบริล 8 พลัส เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี  ในวันที่ 8 พ.ย.2564

BE8 และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation ที่ให้บริการแบบครบวงจรในด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM), การวิเคราะห์ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับระบบ CRM ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Salesforce และมีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยบริษัทเพื่อต่อยอดการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึง บริการงานสนับสนุนและดูแลระบบเทคโนโลยีให้กับลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์และพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำของโลก เช่น Salesforce, Google, MuleSoft, Tableau และ Snowflake มีลูกค้าทั้งองค์กรขนาดใหญ่ (Enterprise) และขนาดเล็ก (SME) โดยร่วมงานกับลูกค้ามามากกว่า 250 โครงการ ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

BE8 มีทุนชำระแล้ว 100 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขาย IPO ในราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 500 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 32.26 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ไตรมาส 3/2563-ไตรมาส 2/2564) ซึ่งเท่ากับ 62.12 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.31 บาท  โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้  เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส (BE8) เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งมั่นในการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้าน Digital Transformation ของลูกค้าแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 12 ปี กับลูกค้าองค์กรมากกว่า 100 ราย กว่า 250 โครงการ บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและยังเป็นพันธมิตรกับบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Salesforce Summit Partner ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกันจนถึงปัจจุบัน และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ Salesforce รายแรกในประเทศเวียดนาม สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทจะนำไปลงทุนขยายสาขาไปยังต่างประเทศ ลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือธุรกิจอื่นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

BE8 มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มนายอภิเษก เทวินทรภักติ ถือหุ้น 49.64% นางสาวนิธินาถ สินธุเดชะ ถือหุ้น 5.31% และนายวรวิญญ์ เทวินทรภักติ ถือหุ้น 5.20% กลุ่มบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

อ่านข่าว

“เซียนฮง” ควง “Salesforce Ventures” ถือหุ้น BE8