AIMC เตือนระวังแอบอ้างชื่อคล้ายชักชวนลงทุน

HoonSmart.com>> สมาคมบริษัทจัดการลงทุน เตือน !! ประชาชนระวังมีผู้แอบอ้างชื่อคล้ายคลึง AIMC ชักชวนลงทุนโดยการโฆษณาชวนเชื่อ ลงทุนขั้นต่ำเพียง 100-500 เหรียญสหรัฐ

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Association of Investment Management Companies – AIMC) เปิดเผยว่า กรณีมีผู้ใช้ชื่อ AIMC Global ที่สอดคล้องกับชื่อย่อของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทำการชักชวนประชาชนให้นำเงินมาลงทุน โดยลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่
100– 500 เหรียญสหรัฐฯ จะได้รับเงินปันผล 0.8% ต่อวัน ซึ่งหากลงทุนตั้งแต่ 600-3,000 เหรียญสหรัฐฯ จะได้รับเงินปันผล 1% ต่อวัน และโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ประชาชนหลงผิดว่าเป็นการลงทุนกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) นั้น

ทั้งนี้ AIMC ขอชี้แจงว่า 1. AIMC ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ “AIMC Global” 2. AIMC Global ไม่ได้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนภายใต้ใบอนุญาตที่ได้รับจากกระทรวงการคลัง และไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ AIMC ได้ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ โทรศัพท์: 0-2264-0900 หรือทางเว็บไซต์: www.aimc.or.th