B52 ถอดสลักปรับโครงสร้างทุน ลุยธุรกิจใหม่เต็มอัตราศึก !

HoonSmart.com>>B52 ถอดสลักปรับโครงสร้างทุน ลุยธุรกิจใหม่ เต็มอัตราศึก ! ย้ำไม่กระทบผู้ถือหุ้น เตรียมปลดล็อกเครื่องหมาย “C”

นราวดี วรวณิชชา

ราคาหุ้น บริษัท บี-52 แคปปิตอล  (B52) ในรอบปีนี้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมกับความคาดหวังการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ ภายใต้ทีมผู้บริหารชุดใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นพลิกฟื้นธุรกิจ ด้วยการปรับโครงสร้างทุน ล้างขาดทุนสะสม เตรียมหลุดจากการติดเครื่องหมาย C

โดยราคาหุ้น B 52 ค่อย ๆ ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากราคาต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ อยู่ที่ 0.13 บาท และค่อย ๆ ไต่ระดับขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดที่ 0.88 บาท ล่าสุดวันที่ 1 พ.ย.2564 ราคาหุ้นอยู่ที่ 0.69 บาท  เพิ่มขึ้น 0.02 บาท หรือ 2.99%

วันที่ 9 พ.ย 2564 ถือเป็น “จุดเปลี่ยน”  ครั้งสำคัญของ B 52 ซึ่งจะมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วาระสำคัญคือ การพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,202.399 ล้านบาท   จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,603.198 ล้านบาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 400.799 ล้านบาท

นอกจากนี้ ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ลง 974.17 ล้านบาท จากทุนชำระแล้ว 1,310.89 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้ว 327.72 ล้านบาท โดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์ ) จากเดิมหุ้นละ 2 บาท เหลือ 0.50 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสม จากนั้น รวมพาร์ใหม่กลับไปที่เดิม จาก 0.50 บาท เป็น 2 บาท

การปรับโครงสร้างทุน ดังกล่าว เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ที่คงเหลืออยู่ 880.21 ล้านบาท  และส่วนต่ำมูลค่าหุ้น ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564  จำนวน 170.99 ล้านบาท

…. ย้ำแผนปรับโครงสร้างทุน ไม่กระทบผู้ถือหุ้น

สำหรับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว  ทำให้เกิดส่วนเกินทุนจากการลดทุน (ทุนสำรองอื่น) จำนวน 974.17 ล้านบาท  ซึ่งบริษัท จะนำส่วนเกินทุน มาชดเชยขาดทุนสะสม 880.21 ล้านบาท และส่วนต่ำมูลค่าหุ้น 170.99 ล้านบาท ได้ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้

“การลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น B52  เป็นการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชี เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทางบัญชีเท่านั้น และการรวมพาร์ สุดท้ายกลับไปที่ 2.00 บาท ”  นางสาวนราวดี วรวณิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี-52 แคปปิตอล  กล่าว

…. ปลดล็อกเครื่องหมาย “C” ลุยธุรกิจใหม่เต็มสปีด

นางสาวนราวดี กล่าวว่า ทีมผู้บริหารชุดใหม่ มีความมุ่งมั่น พลิกฟื้นธุรกิจของบริษัทฯ ให้กับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืนในอนาคต และแผนการปรับโครงสร้างทุน ผ่านการ รวบพาร์และลดทุน เพื่อนำเงินส่วนเกินทุนจากการลดทุนมาล้างขาดทุนสะสมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ไขกรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯถูกขึ้นเครื่องหมาย C เนื่องจากส่วนผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว เมื่อปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีครั้งนี้เรียบร้อยแล้วมีโอกาสที่บริษัทฯ จะได้รับการอนุมัติให้ซื้อขายตามปกติในอนาคตอันใกล้

“เรามีความพร้อมอย่างยิ่งในการเดินหน้าขยายธุรกิจ ทั้งที่เติบโตด้วยตนเองและที่ร่วมกับพันธมิตรตามแผนงานที่วางไว้ และมีโอกาสจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดที่เพียงพอ ซึ่งตามนโยบายของบริษัทฯ กำหนดจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ” นางสาวนราวดี กล่าวในที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จากห้องประชุมของบริษัท ชั้น 7 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

…สเต็ปต่อไป ต้องจับตา “โมเดลธุรกิจใหม่” ที่จะทำให้ B52 กลายเป็น “พยัคฆ์ติดปีก” ผ่านร้านค้าปลีกในเครือข่ายทั่วประเทศ ผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต ซึ่งทีมผู้บริหารชุดใหม่ได้เตรียมแผนต่อ “จิ๊กซอว์” ไว้แล้ว เพื่อการกลับมาผงาดอีกครั้งของ B52 ในอนาคตอันใกล้ !!!