บลจ.บัวหลวง ซื้อ ADD เข้าพอร์ต 1.70% หนุนถือ 6.59%

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวง เข้าซื้อหุ้น “แอดเทค ฮับ” (ADD) เข้าพอร์ตกว่า 2.72 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.7053% หนุนถือหุ้นเพิ่มเป็น 6.5928%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด ได้มาหุ้นของบริษัท แอดเทค ฮับ (ADD) เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2564 จำนวน 2,728,600 หุ้น หรือคิดเป็น 1.7053% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 10,548,600 หุ้น คิดเป็น 6.5928% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านความเคลื่อนไหวราคาหุ้น ADD เมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา เปิด 21.60 บาท ต่ำสุด 21.50 บาทและขึ้นไปแตะสูงสุดและปิด 22.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.80 บาท หรือ +3.74% มูลค่าการซื้อขาย 72.60 ล้านบาท

ล่าสุดปิดตลาด 2 พ.ย.2564 ที่ราคา 21.70 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 10.45 ล้านบาท