บลจ.บัวหลวงปาดขายหุ้น PR9 ออก 5 ล้าน เหลือถือ 4.5258%

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวงเฉือนขายหุ้น “โรงพยาบาลพระรามเก้า”ออก 5 ล้านหุ้น กว่า 0.6358% เหลือถือหุ้นในพอร์ต 4.5258%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด จำหน่าย หุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9) เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2564 จำนวน 5 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.6358% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 35.58 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.5258% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากเดิมถือ 5.1617%

ด้านหุ้น PR9 วันที่ 27 ต.ค. เปิด 11.20 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุด ต่ำสุด 11.10 บาทและปิด 11.20 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 57.29 ล้านบาท

ล่าสุดปิดตลาด 29 ต.ค.ที่ผ่านมาอยู่ที่ 11.30 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 18.55 ล้านบาท