ตลาด mai รับ ITEL-W3 เข้าเทรด 1 พ.ย.64

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ mai รับวอร์แรนต์ ITEL-W3 เข้าซื้อขาย 1 พ.ย.64

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W3 เริ่มทำการซื้อขาย 1 พ.ย. 2564 โดย ITEL-W3 จำนวน 311,789,822 หน่วย มีอายุ 18 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (15 ต.ค.2564) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาใช้สิทธิ 3.30 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 30 ธ.ค. 2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 14 เม.ย. 2566