กองทุน SBPF ซื้อขายวันสุดท้าย 2 พ.ย.นี้ก่อนเพิกถอน 5 พ.ย.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือนผู้ลงทุนหน่วยลงทุนกองทุน SBPF เปิดซื้อขายวันสุดท้าย 2 พ.ย.64 หลังเลิกกองทุน จ่อเพิกถอนหน่วยลงทุนออกจากตลาด 5 พ.ย.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ แจ้งว่า วันที่ 2 พ.ย.2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี (SBPF) เนื่องจากการเลิกกองทุน โดยวันที่ 4 พ.ย.2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินคืนทุน ภายหลังการเลิกกองทุนรวมและการชำระบัญชี (Record Date) และวันที่เพิกถอนหลักทรัพย์ 5 พ.ย. 2564