“ปณิชา ดาว” เข้าถือหุ้น T 80% เปลี่ยนชื่อย่อใหม่ PSG เริ่ม 2 พ.ย.นี้

HoonSmart.com>> “ปณิชา ดาว” รายงานก.ล.ต. เข้าถือหุ้น T สัดส่วน 80% หลังซื้อหุ้นเพิ่มทุน ด้านตลาด mai แจ้งเปลี่ยนชื่อย่อหุ้นใหม่จาก T เป็น PSG หลังบริษัทเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น” ดีเดย์ 2 พ.ย.นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาง ปณิชา ดาว ได้มาหุ้นของบริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น (T) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่จำนวน 51.99 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 80% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากก่่อนหน้าไม่ได้ถือหุ้น