ด่วน !!! OTO-W1 ขึ้น XW 19 พ.ย.นี้

ด่วน !!! OTO ประกาศวันแจก OTO-W1 วันที่ 19 พ.ย.นี้ สัดส่วน 2 หุ้นต่อ 1 วอร์แรนต์ ราคาใช้สิทธิ 3 บาท

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ ( OTO ) ประกาศวันขึ้น XW จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ( OTO-W1 ) จำนวน 280 ล้านหน่วย วันที่ 19 พ.ย. 2564

สัดส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 วอร์แรนต์ จัดสรรฟรี โดย OTO-W1 ใช้สิทธิ 1 : 1 : 3 บาท

ทั้งนี้ OTO ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน 280 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ OTO-W1 ดังกล่าวไว้แล้ว ส่งผลให้บริษัท มีทุนจดทะเบียน 559.99 ล้านบาท หรือ 559.99 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท