BAY ตัดขายหนี้ด้อยคุณภาพกว่า 1,400 ล้านบาทให้ BAM

HoonSmart.com>>ธนาคารกรุงศรี ขายหนี้ด้อยคุณภาพ 1,409.64 ล้านบาท ให้ BAM ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในการประมูล ในราคา 939.64 ล้านบาท

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรี (BAY) แจ้งว่าธนาคารได้ขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ให้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในการประมูล มีจำนวน 449 ราย ยอดหนี้ ณ วันตัดบัญชี 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งสิ้น 1,409.64 ล้านบาท มูลค่าการขายรวม 939.64 ล้านบาท

โดยคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติการขายในวันที่ 22 กันยายน 2564 มีการลงนามสัญญาในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 และมีการปิดการซื้อขายภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2564