“บลจ.วรรณ” มอบเงินสมทบ กรมป่าไม้ “ปลูกป่า-ฟื้นฟูป่า”

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ) และบริษัทในเครือ นำโดย พจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ลำดับ 2 จากซ้าย) อรรณพ บุญคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส (ลำดับ 1 จากซ้าย) ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจและสื่อสารองค์กร มอบเงินสมทบทุน เพื่อร่วมโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า ซึ่งได้รับเกียรติจาก สุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ (ลำดับ 4 จากขวา), พฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า (ลำดับ 3 จากขวา) พร้อมทีมผู้บริหารกรมป่าไม้ ให้เกียรติร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียม คมกฤส