วินด์ เอนเนอยี่ฯ ฟ้อง “คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา” เรียกค่าเสียหาย 5 พันลบ.

HoonSmart.com>> “วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง” ฟ้องเรียกค่าเสียหาย “คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา-โกลเด้น มิวสิค (GML) พร้อม “สุรัตน์ จิรจรัสพร กรรมการ” เป็นเงินรวม 5,000 ล้านบาท ฐานแทรกแซงการทำงานกรรมการ ขัดขวางการออกหุ้นกู้มูลค่า 3.4 หมื่นล้านบาท ทำบริษัทเสียหาย

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) ฟ้องคุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา , บริษัท โกลเด้น มิวสิค (GML) และกรรมการนายสุรัตน์ จิรจรัสพร เรียกค่าเสียหาย 5,000 ล้านบาท ฐานแทรกแซงการทำงานของกรรมการ ขัดขวางการออกหุ้นกู้มูลค่า 34,000 ล้านบาท โดยบริษัท GML ได้ส่งหนังสือถึงธนาคารที่เข้ามาร่วมในการออกหุ้นกู้ให้หยุดกระทำดังกล่าว โดยอ้างว่าการออกหุ้นกู้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเป็นการเอื้อประโยชน์ส่วนตัวของกรรมการคนใดคนหนึ่ง หากยังดำเนินการต่อจะฟ้องร้องคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย แม้ว่าการออกหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีลักษณะเดียวกันกับหุ้นกู้ที่กรรมการชุดเดิมภายใต้การดำเนินงานของนายณพ ณรงค์เดช ได้อนุมัติไว้ก่อนหน้านี้ก็ตาม

จดหมายที่ GML ส่งไปที่ธนาคารนั้น ทำให้การออกหุ้นกู้ต้องหยุดชะงักลง ทั้งที่ดำเนินการมาแล้วกว่า 3 เดือน และได้รับเรตติ้งในระดับกลุ่มลงทุน (Investment Grade) จากบริษัทชั้นนำของโลกแล้วก็ตาม ทำให้เกิดความเสียหายทั้งค่าดำเนินการ และค่าเสียประโยชน์ ทั้งนี้ WEH มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาเงินทุนด้วยการออกหุ้นกู้ เพื่อรีไฟแนนซ์จากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และแก้ปัญหากรณี WEH ผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้กับธนาคาร SCB

อย่างไรก็ดี ภายใต้การบริหารของผู้บริหารและกรรมการชุดใหม่ครบรอบ 1 ปี ภายหลังจากนายณพ ณรงค์เดช โดนผู้ถือหุ้น WEH โหวตปลดจากกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 พบว่า WEH มีกำไรสุทธิ 5,587 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงถึง 1,935 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 453 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผู้บริหารและกรรมการชุดเดิม