TQR ร่วมฝ่าโควิด มอบกล่องปันสุข วัดพระราม 9

TQR มอบกล่องปันสุขฝ่าโควิด-19 จำนวน 100 กล่อง 

 ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และยุพเรศ พิริยะพันธุ์ (กลางซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท ที คิว อาร์  (TQR ) ร่วมจัดกล่องปันสุข “ขอส่งกำลังใจ เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน” จำนวน  100  กล่อง

ประกอบด้วย สิ่งของอุปโภคบริโภค ข้าวสาร รวมถึงยารักษาโรค ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล พ่อค้า แม่ค้า รวมถึงนำไปถวายพระสงฆ์ที่วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เพื่อส่งมอบไปยังผู้ประสบภัย รวมทั้งชุมชนกองขยะอ่อนนุช โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้