ตลาด mai รับ GLORY เข้าเทรด 25 ต.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รับหุ้น “รุ่งเรืองตลอดไป” (GLORY) ผู้จำหน่ายวรรณกรรมออนไลน์ เริ่มซื้อขาย 25 ต.ค. นี้ ด้านกำไรครึ่งปีแรก 7.40 ล้านบาท ลดลงจากค่าใช้จ่ายจากการเข้าจดทะเบียนในตลาด ด้านรายได้ยังเติบโต 25.46%

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai รับหุ้นบริษัท รุ่งเรืองตลอดไป เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “GLORY” ในวันที่ 25 ต.ค.2564

GLORY ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสื่อบันเทิงออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ “Kawebook.com” และแอปพลิเคชัน “Kawebook” ซึ่งมีงานวรรณกรรมออนไลน์ที่หลากหลาย ประกอบด้วย นิยาย การ์ตูนและหนังสือออนไลน์ โดยมีทั้งในส่วนที่เป็นงานวรรณกรรมแปลที่ได้รับลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น งานวรรณกรรมที่ถือลิขสิทธิ์โดยนักเขียนอิสระ และงานวรรณกรรมที่ได้รับสิทธิในการเผยแพร่จากสำนักพิมพ์ในประเทศ โดยบริษัทมีวรรณกรรมที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกันของรสนิยมในการอ่าน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักมาจากงานวรรณกรรมแปล โดยที่ผ่านมา วรรณกรรมแปลที่ได้รับความนิยมได้แก่ อสูรพลิกฟ้า หมื่นอสูรก้มกราบ เทพจักรพรรดิเจ้าพิภพ ราชาแห่งสวรรค์และปฐพี และสดุดีมหาราชา เป็นต้น

GLORY มีทุนชำระแล้ว 135 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 200 ล้านหุ้น และ หุ้นสามัญเพิ่มทุน 70 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 66.8 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท 3.2 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 12 และ 14 – 15 ตุลาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 196 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 756 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 66.67 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 11.34 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.04 บาท โดยมี บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายจรัญพัฒณ์ บุญยัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป (GLORY) เปิดเผยว่า บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเทคสตาร์ทอัพ (Tech Startup) ที่พัฒนาแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อใช้ในการจัดจำหน่ายสื่อบันเทิงออนไลน์ เพื่อเป็นทางเลือกแก่คนรุ่นใหม่ให้สามารถเข้าถึงสื่อบันเทิงประเภทงานวรรณกรรม นิยายและหนังสือได้ง่ายดายและสะดวกยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นในการสนับสนุน นักเขียน นักแปล และสำนักพิมพ์ ให้สามารถมีรายได้อย่างมั่นคง สำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ขยายฐานลูกค้า รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มจำนวนลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมของบริษัทรองรับการเติบโตทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศในอนาคต

GLORY มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ได้แก่ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ถือหุ้น 37.78% กลุ่มครอบครัวบุญยัง ถือหุ้น 36.63% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย

ด้านบริษัท รุ่งเรืองตลอดไป (GLORY) แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2564 กำไรสุทธิ 4.38 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.02 บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 6.09 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.76 บาท ส่วนงวด 6 เดือนปี 2564 กำไรสุทธิ 7.40 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.04 บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 10.05 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.26 บาท

กำไรสุทธิลดลง เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จึงทำให้ภาพรวมผลการดำเนินงานปรับตัวลดลง ขณะที่รายได้จากการจำหน่ายวรรณกรรมสูงขึ้น โดย 6 เดือนแรกปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเท่ากบั 45.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 7.38 ล้านบาท หรือ 25.46%

การปรับตัวที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุสำคัญมาจากความสำเร็จในการจำหน่ายงานวรรณกรรมในหมวดมันส์ อาทิเช่น อสูรพลิกฟ้า หมื่นอสูรก้มกราบ เทพยุทธแห่งใต้หล้า เคล็ดกายานวดารา และวรรณกรรมที่เริ่มวางจำหน่ายในปี 2562-2563 ที่ได้รับความนิยม อาทิเช่น แพทย์หญิงหมื่นพิษ ปกรณัมรักข้ามภพ เป็นต้น โดยงานวรรณกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่ยังไม่จบบริบูรณ์ จึงทำให้มีจำนวนฐานสมาชิกที่ติดตามอ่านวรรณกรรมแต่ละเรื่องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้จากงานวรรณกรรมในหมวดมันส์ของบริษัทคิดเป็นสัดส่วน 70.27% ของรายได้รวมจากงานวรรณกรรม และบริษัทเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังเว็บไซต์เ์พื่อนบ้านจึงทำให้สามารถขยายช่องทางการจัดจำหน่ายได้มากขึ้นเป็นปัจจยัสนับสนุน

 
 
อ่านข่าว

“GLORY” ปลื้ม!! IPO ขายหมดเกลี้ยง พร้อมเข้าเทรด mai 25 ต.ค.นี้