IVL ติดหุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง 7 ปีติด ตอกย้ำความสำเร็จดำเนินธุรกิจตามกรอบ ESG

HoonSmart.com>> “อินโดรามา เวนเจอร์ส” บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ติดโผน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน

นายยาช โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) กล่าวว่า การได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในเส้นทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของไอวีแอล ซึ่งสามารถตอบสนองความท้าทายของสถานการณ์โลก แม้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีนี้ IVL ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน เป็นปีที่ 10 ซึ่งแสดงให้เห็นความคืบหน้าของ IVL ในปี 2563 โดยเมื่อเทียบกับข้อมูลฐานตั้งต้นปี 2556 IVL สามารถลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 10% ลดอัตราการใช้พลังงานลง 4% ลดอัตราการใช้น้ำลง 7% และของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบเพิ่มขึ้นจาก 48% เป็น 84%

“ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ไอวีแอลได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความยั่งยืนโดยอาศัยการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ต่างๆซึ่งรวมถึงการนำมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลมาใช้ เพื่อบรรเทาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการผนวกปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ในทุกการดำเนินงานของเรา และทศวรรษข้างหน้าจะยิ่งทวีความสำคัญเมื่อเราสร้างระบบนิเวศใหม่ที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการรีไซเคิลและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนที่คำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่า ด้วยเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ท้าทาย เรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย”นายยาช กล่าว

ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ประเมินจากตัวชี้วัดครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบรรษัทภิบาล ตามลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม พิจารณาสอดคล้องกับประเด็นที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจ และเกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่ภาคธุรกิจสามารถใช้ศักยภาพเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ โดยรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI จะถูกนำไปใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทในดัชนี SETTHSI ที่ส่งเสริมการลงทุนในบริษัทที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)