UAC ต่อยอดธุรกิจ เน้นแนวคิดช่วยลดจำนวนขยะในประเทศ

HoonSmart.com>> “ยูเอซี โกลบอล” เดินหน้าลงทุนด้าน Energy Efficiency และ Bio Circular Economy ทั้งในประเทศ และกลุ่ม CLMV ต่อเนื่อง ต่อยอดแนวคิดช่วยลดจำนวนขยะในประเทศ แตกไลน์ธุรกิจบริการติดตั้ง ให้เช่าเครื่องจักรบดขยะ เครื่องคัดแยกขยะ

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล (UAC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าเน้นโนบายการลงทุนด้าน Energy Efficiency และ Bio Circular Economy ทั้งในประเทศ และกลุ่ม CLMV อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งผลักดันการช่วยเหลือสังคมและชุมชน โดยการต่อยอดแนวคิดจากโครงการจัดการขยะ ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แตกไลน์ธุรกิจ เพื่อให้บริการติดตั้งเครื่องจักร และให้เช่าเครื่องจักรบดขยะ และเครื่องคัดแยกขยะ ให้กับบริษัท เอส อาร์ ทู แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจด้านการผลิตเชื้อเพลิง RDF3 จากบ่อขยะชุมชน เพื่อส่งให้กับโรงงานปูนซีเมนต์ใช้เป็นเชื้อเพลิง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้เข้าไปส่งมอบและทดสอบระบบเครื่องบดและเครื่องคัดแยกขยะที่บ่อขยะซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งบ่อขยะดังกล่าวเดิมมีปริมาณขยะตกค้างประมาณ 300,000 ตัน และมีขยะสดเข้ามาวันล่ะกว่า 400 ตันต่อวัน โดยระบบเครื่องบดและขยะสามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย ผลิตเชื้อเพลิง RDF3 ได้วันละกว่า 150 ตัน

“จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ซึ่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติเสมอมา จึงได้ให้ความสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาปริมาณขยะในชุมชน ในการจัดหาเครื่องบด และเครื่องคัดแยกขยะที่ดีให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ขาดเงินทุน แต่มีโครงการที่ดี มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในการเพิ่มมูลค่าขยะทิ้งแล้วนำกลับมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรที่ให้ความสนใจในการทำธุรกิจร่วมกันในธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะต่อไป” นายชัชพล กล่าว