SABUY ผนึก TERO ลุยตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ-โฆษณาบนตู้

HoonSmart.com>> บอร์ด “สบาย เทคโนโลยี” ไฟเขียวร่วมทุน “เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” ตั้งบริษัทร่วมทุน “เทโร สบาย” ลุยติดตั้งและดูแลระบบตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ขายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บนตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เปิดเผยว่า คณะกรรมการอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (TERO) จัดตั้งบริษัท เทโร สบาย  (TRSB) โดยถือหุ้น 50% คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 10 ล้านบาท เพื่อติดตั้งและดูแลระบบตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ รวมไปถึงการขายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บนตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ

บริษัทคาดว่าการลงทุนในครั้งนี้ จะเกิด Business Synergy ในการนำจุดแข็งของพันธมิตรมาร่วมสร้างธุรกิจใหม่สร้างพื้นที่สื่อโฆษณาให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ในวงการสื่อ รวมถึงเพิ่มจุดตั้งตู้ขายสินค้าอัตโนมัติของกลุ่มบริษัท และเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการ ตลอดจนจำนวนผู้ใช้บริการในกลุ่ม Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของ TERO เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทในอนาคต

สำหรับ TERO ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายโฆษณา รายการโทรทัศน์ จัดคอนเสิร์ตและการแสดง และรับจ้างบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสื่อประสม (เช่น การผสม VDO และภาพนิ่ง) จัดการแสดงหรือกิจกรรมบันเทิง/กีฬาครบวงจร รวมถึงบริการจำหน่ายบัตรผ่านประตู ระบบการจองตั๋ว และธุรกิจ Ecommerce ซึ่งรวมถึง การจำหน่ายสินค้าผ่าน Thailand Postmart