ตลาดเตือน STAR ซื้อขายวันสุดท้าย 25 ต.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์ เตือนเปิดซื้อขายหุ้น STAR ชั่วคราวถึง 25 ต.ค.นี้ 

ตลาดหลักทรัพย์  แจ้งเตือนกรณีเปิดซื้อขายชั่วคราว หลักทรัพย์ของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค  (STAR) วันสุดท้าย  25 ต.ค. 2564

จากนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น STAR ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจาก STAR เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) จนกว่าบริษัทจะดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป และดำเนินการให้บริษัทมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ