TSTH กำไร 922 ลบ. Q2 พุ่งกระฉูด 593% ราคาขายเหล็กเพิ่มขึ้น

HoonSmart.com>> “ทาทา สตีล” โชว์กำไรไตรมาส 2 แตะ 922 ล้านบาท เติบโต 593% จากงวดปีก่อน หนุนงวด 6 เดือนกำไร 1,769 ล้านบาท ทะยาน 843% รับราคาขายสินค้าเพิ่มสูงขึ้น หนุนส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าและราคาวัตถุดิบปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) หรือ TSTH เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 (ก.ค.-30 ก.ย.2564) กำไรสุทธิ 922.01 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.11 บาท เติบโต 592.87% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 133.07 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.02 บาท

ส่วนงวด 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด 30 ก.ย.2564 กำไรสุทธิ 1,769.17 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.21 บาท เติบโต 843.36% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 187.54 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.02 บาท

ในงวดไตรมาส 2 บริษัทฯ มีปริมาณการขายสินค้าในไตรมาส 2 อยู่ที่ 326,000 ตัน ลดลง 6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากยอดขายสินค้าเหล็กเส้นลดลงจากความต้องการในประเทศที่ซบเซาจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 อย่างไรก็ตามบริษัทชดเชยด้วยการส่งออกเหล็กแท่ง เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ปริมาณขายสินค้าเพิ่มขึ้น 5%

ส่วนงวด 6 เดือน ปริมาณการขายอยู่ที่ 672,000 ตันดีกว่าปีที่แล้ว 10% รายได้จากการขายสูงกว่าไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากราคาเหล็กที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการส่งออกเหล็กแท่ง ในขณะที่ปริมาณขายสินค้าเหล็กเส้นในประเทศลดลง

รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องในไตรมาส 2 อยู่ที่ 7,894 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนและช่วง 6 เดือนของปีก่อน รายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้น โดยหลักมาจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาเศษเหล็กและเหล็กแท่งที่เพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

ด้านมูลค่าสินค้าคงเหลือรวมเพิ่มขึ้น 259 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2564 จากราคาสินค้าสำเร็จรูปและโลหะที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามลดลงในแง่ของปริมาณ จำนวนวันในการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือนก.ย.2564 อยู่ที่ 44 วัน เทียบกับ 43 วัน ณ สิ้นเดือนมี.ค.2564