สมาคมแบงก์ไทยเร่งปรับปรุงบัญชีไม่เกินเย็นวันที่ 15 ต.ค หลังระบบโอนเงินระหว่างแบงก์ล่ม

HoonSmart.com>>สมาคมธนาคารไทยแจงเมื่อเวลา 17.11-18.00 น.วันที่ 14 ต.ค.ระบบโอนเงินระหว่างธนาคารล่ม ผลจากจำนวนธุรกรรมมาก ขณะนี้ใช้งานได้ตามปกติแล้ว เร่งปรับปรุงบัญชีไม่เกิน 19.00 น. วันที่ 15 ต.ค. 64

สมาคมธนาคารไทยชี้แจงกรณีระบบโอนเงินระหว่างธนาคารขัดข้อง ในช่วงเวลาประมาณ 17:11 -18:00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เนื่องจากมีธุรกรรมจำนวนมาก ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการทาธุรกรรมของลูกค้า

โดยเหตุขัดข้องดังกล่าวได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถทาธุรกรรมทางธนาคารได้ตามปกติ และธนาคารได้เริ่มปรับปรุงรายการเข้าบัญชีที่ล่าช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนลูกค้าบางส่วนที่โอนเงินแล้วมีการตัดบัญชีแต่ปลายทางยังไม่ได้รับเงินนั้น ทางธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงบัญชีโดยเร่งด่วนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ไม่เกินเวลา 19:00 น.