“บล.โนมูระ”มองสัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่ sentiment เชิงลบ”TISCO-KKP-TTB”

HoonSmart.com>>บล.โนมูระพัฒนสินระบุ สัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่มีผลกระทบจำกัด คิดดอกเบี้ยต่ำกว่าเพดาน TISCO-KKP-TTB อาจได้ sentiment เชิงลบมีสัดส่วนสินเชื่อเช่าซื้อสูง แนะ SCB เป็น Top pick

บล.โนมูระ พัฒนสิน วิเคราะห์สัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่โดย มีมุมมอง Neutral ต่อข่าวดังกล่าว เพราะปัจจุบันธนาคาร TISCO, KKP,TTB คิดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อสำหรับรถยนต์ใหม่อยู่ที่ราว 3-5% ต่อปี และรถยนต์มือสองอยู่ที่ราว 6- 8% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าเพดานใหม่กำหนดไว้ที่ 15% ต่อปี และมีผลกระทบจำกัด เพราะ

1) การให้ส่วนลดของดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระไม่น้อยกว่า 80% หากลูกหนี้มาปิดบัญชีก่อนกำหนด เพราะลูกหนี้เช่าซื้อส่วนใหญ่ไม่นิยมปิดบัญชีก่อนกำหนด หรือหากปิดบัญชีก่อนกำหนดก็จะหลืออายุสัญญาไม่มาก เหลือดอกเบี้ยคงค้างที่ยังไม่ครบกำหนดค่อนข้างต่ำประกอบกับเกณฑ์เดิมกำหนดให้ธนาคารให้ส่วนลดไม่ต่ำกว่า 50% อยู่แล้ว

2) ประเด็นการคืนรถจบหนี้ ธนาคารสามารถลดผลกระทบจากผลขาดทุนหลังขายทอดตลาดได้ด้วยการยึดรถให้เร็วขึ้น เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระครบ 3 งวด หรือเน้นให้ลูกหนี้เข้ามาปรับโครงสร้างตามเกณฑ์ของ ธปท.ด้วยการลดค่างวด ยืดเทอมการซำระ รวมถึงปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระของลูกหนี้

ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของการทำประชาพิจารณ์ที่จะเริ่มในวันที่ 20 ต.ค. 21 และยังไม่มีความขัดเจนว่าจะเริ่มบังคับใช้เมื่อใด

ธนาคารที่อาจได้ sentiment เชิงลบเล็กน้อย เพราะมีสัดส่วนสินเชื่อเช่าซื้อสูง คือ TISCO (25%ของพอร์ตสินเชื่อรวม),KKP (48%), TTB (25%)

ยังคงคำแนะนำ Bullish สำหรับกลุ่มฯ ยังคงเลือก SCB (มูลค่าเหมาะสมปีหน้าที่ 150 บาท) เป็น Top pick ระยะสั้นจับตาการรายงานผลประกอบการของกลุ่มธนาคาร ซึ่ง TISCO เริ่มรายงานเป็นธนาคารแรก วันที่ 14 ต.ค.  ส่วนธนาคารขนาดใหญ่จะรายงานผลประกอบการในช่วง 20- 21 ต.ค.2564