CPF โคราช มอบรถให้ รพ.โชคชัย สู้ภัยโควิด-19

ซีพีเอฟ โคราช มอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ให้กับ รพ.โชคชัย รับมือสู้ภัยโควิด-19
ปิโยรส ธรรมจารึก รองกรรมการผู้จัดการ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด  จังหวัดนครราชสีมา ส่งมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย 1 คัน มูลค่า 350,000 บาท  ให้กับโรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี  นพ.เกรียงศักดิ์ ครุธกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโชคชัย รับมอบ พร้อมด้วย ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ สมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโชคชัย ร่วมด้วย ณ ที่ว่าการอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (BIOSAFETY MOBILE UNIT) ใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ให้บริการเก็บตัวอย่างโรคโควิด-19 แก่ประชาชนในอำเภอโชคชัย และพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก