ตลาดหลักทรัพย์ อาลัย “ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์”

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ ฯ  แสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์

มารวย ผดุงสิทธิ์

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ อดีตกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ซึ่งนับเป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่ง ที่ได้สร้างคุณูปการอย่างมากให้กับตลาดทุนไทย

สำหรับดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คนที่ 5  ช่วงระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2528 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2535 โดยได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้ที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ

รวมทั้งได้ดำเนินนโยบายเชิงรุก เพื่อวางรากฐานตลาดทุนไทย ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ และเดินหน้าสู่มาตรฐานสากล ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์จากวิธีเคาะกระดาน เป็นการซื้อขายด้วยคอมพิวเตอร์ อย่างเต็มรูปแบบในปี 2534 เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็น 1 ใน 4 ของโลก ที่ริเริ่มนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการซื้อขาย มีการพัฒนาระบบการรายงานราคาหลักทรัพย์ให้ทันต่อเหตุการณ์

นอกจากนี้ ยังดำเนินนโยบายเชิงรุก สรรหาบริษัทเข้ามาจดทะเบียน และใช้กลยุทธ์ดึงดูดผู้ลงทุนต่างชาติ ผ่านการออกไปโรดโชว์ในต่างประเทศ พัฒนาสารสนเทศที่ใช้สื่อสารกับผู้ลงทุนเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดให้มีกระดานต่างประเทศขึ้น

ตลอดจนได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินการลงทุน ที่ไม่จำกัดแต่เพียงในแวดวงผู้ลงทุนเท่านั้น หากยังได้ขยายไปยังนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปด้วย

และเพื่อเป็นเกียรติแด่ท่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้ขออนุญาตจาก ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ในการนำชื่อของท่านมาตั้งเป็นชื่อ “ห้องสมุดมารวย” เมื่อปี 2547 ด้วย