‘หมอเสริฐ’ ขาย BDMS 172 ลบ. “หมอบุญ” เก็บ THG ‘อังกูร’ซื้อ LPH

HoonSmart.com>>”ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ”ขายหุ้นบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ ออกมาอีก  7.69 ล้านหุ้น ราคา 22.48 บาท/หุ้น  ด้าน”บุญ วนาสิน” ทยอยซื้อหุ้นบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำนวน 5 ล็อต รวม 4.5 แสนหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 14.72 ล้านบาท “อังกูร ฉันทนาวานิช” ซีอีโอ บริษัทโรงพยาบาล ลาดพร้าว ซื้อหุ้น 3 ล็อต จำนวน 1.03 แสนหุ้น เป็นเงินประมาณ 598,718 บาท

นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) รายงานก.ล.ต.ว่า วันที่ 8 ต.ค.2564 ได้ขายหุ้น BDMS จำนวน 7,690,200 หุ้น ราคาหุ้นละ 22.48 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 172.88 ล้านบาท นับเป็นการขายต่อเนื่อง และสวนทางกับผู้บริหารโรงพยาบาลอีกหลายแห่ง

ด้านนาย บุญ วนาสิน-คู่สมรส ซื้อหุ้นบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) จำนวน 5 ล็อต รวม 4.5 แสนหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 14.72 ล้านบาท โดยวันที่ 7 ต.ค. ซื้อ 2 ล็อต จำนวน 1 แสนหุ้น ในราคาหุ้นละ 32.50 บาท และ 5 หมื่นหุ้น ราคา 32.75 บาท วันที่ 8 ต.ค. ซื้ออีก 1.5 แสนหุ้น ราคา 32.75 บาท วันที่ 10 ต.ค. ซื้อจำนวน 1 แสนหุ้น ราคา 32.75 บาท และซื้ออีก 5 หมื่นหุ้นราคา 33 บาท ทำให้มีหุ้นทั้งสิ้น 120,589,719 หุ้น

นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโรงพยาบาล ลาดพร้าว (LPH) ซื้อหุ้น 3 ล็อต จำนวน 1.03 แสนหุ้น เป็นเงินประมาณ 598,718 บาท คือวันที่ 7 ต.ค.ซื้อ 4 หมื่นหุ้น ราคาเฉลี่ย 5.79 บาท วันที่ 8 ต.ค.ซื้ออีก 4 หมื่นหุ้น ราคา 5.84 บาท และวันที่ 11 ต.ค.ซื้อ 23,100 หุ้น ราคา 5.78 บาท