บลจ.บีแคปยันไร้ผลกระทบ ”แฟนตาเซีย” อสังหาฯ จีนผิดนัดชำระหนี้

HoonSmart.com>> บลจ.บีแคป แจงกรณี “แฟนตาเซีย โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป” อสังหาริมทรัพย์จีนผิดนัดชำระหนี้ ไร้ผลกระทบต่อกองทุน BCAP-GMA และ BCAP -GMA Plus เหตุไม่ได้ลงทุนในตราสารบริษัทดังกล่าว มั่นใจ 2 กองทุนยังแข็งแกร่ง เผยสัดส่วนลงทุนในอสังหาฯจีนแค่ 0.10% ของพอร์ต

ดร.ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร

ดร.ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บางกอกแคปปิตอล (BCAP) เปิดเผยถึงกรณีที่ บริษัทแฟนตาเซีย โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มียอดขายอันดับ 66 ของประเทศจีน (เทียบกับ Evergrande ที่อยู่อันดับที่ 2) ผิดนัดชำระหนี้แบบจงใจ (deliberate default) จำนวน 206 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลลบต่อ sentiment การลงทุนในตลาดการเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน และส่งแรงกดดันต่อการเร่งดำเนินนโยบายหรือการออกกฎระเบียบในการควบคุมและช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องและผู้ได้รับผลกระทบ

ในส่วนของ บลจ.บีแคป ขอชี้แจงว่า กองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.บีแคป ไม่ได้มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ของ แฟนตาเซีย โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีปัญหาผิดนัดชำระหนี้อยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท (BCAP-GMA) และกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส (BCAP -GMA Plus) มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้จีนที่เป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อยู่เพียงเล็กน้อย (ไม่ถึง 0.10% ของพอร์ตการลงทุน) ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีผู้ประกอบการรายอื่นในกลุ่มนี้ผิดนัดชำระหนี้เพิ่มเติม ก็จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนเนื่องจากมีสัดส่วนในระดับต่ำมากๆ

อย่างไรก็ตามทาง บลจ. บีแคป จะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และรายงานให้นักลงทุนทราบเมื่อมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

ดร.ธนาวุฒิกล่าวว่า บลจ.บีแคปได้ร่วมกับ PICTET ไพรเวทแบงก์ชั้นนำของโลก สัญชาติสวิสเซอร์แลนด์ จัดตั้งกองทุน BCAP-GMA และ BCAP-GMA Plus และจดทะเบียนกองทุนเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 โดยนโยบายกองทุน BCAP-GMA เป็นกองทุนแบบ conservative ลงทุนในกองทุนต่างประเทศรวมกว่า 20 กองทุน เน้นลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายในต่างประเทศทั่วโลกที่มั่นคงและมีความเสี่ยงต่ำ โดยประมาณ 80% ลงทุน ในเงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ และอีกประมาณ 20% ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

ส่วนกองทุน BCAP-GMA Plus เป็นกองทุนแบบ Dynamic มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศประมาณ 30 กองทุน ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในต่างประเทศทั่วโลกในสัดส่วนประมาณ 75% เช่น หุ้น REITs ทองคำ และมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์มั่นคงประมาณ 25%