ยอดผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 10,817 ราย เสียชีวิต 84 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 10,817 ราย หายป่วยกลับบ้าน   9,981 ราย เสียชีวิต 84 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 รวม 10,817 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 10,055 ราย  ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 649 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 50 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 63 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,682,021 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)  เสียชีวิต 84 ราย

หายป่วยกลับบ้าน 9,981 ราย หายป่วยสะสม 1,554,887 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 110,880 ราย