บล.เกียรตินาคินภัทรคว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมจาก Asiamoney

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดย ศุภโชค ศุภบัณฑิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานที่ปรึกษาและบริหารการลงทุนลูกค้าบุคคล นำทีมคว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2564 จาก Asiamoney นิตยสารการเงินชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ Best Securities House Award 2021 (บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม) และ Asiamoney Private Banking Awards 2021: Best for Asset Management/ Discretionary Portfolio Management in Thailand (ไพรเวทแบงก์ยอดเยี่ยมด้านการบริหารสินทรัพย์หรือการจัดการพอร์ตการลงทุนตามดุลยพินิจของบริษัท สำหรับประเทศไทย) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินในประเทศไทยที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น

ทั้งนี้ รางวัล Best Securities House Award 2021 พิจารณาโดยทีมบรรณาธิการของ Asiamoney และ GlobalCapital Asia โดยใช้ข้อมูลจากการรายงานข่าว การสำรวจความคิดเห็น การสัมภาษณ์ลูกค้า และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ในขณะที่รางวัล Asiamoney Private Banking Awards 2021: Best for Asset Management/ Discretionary Portfolio Management in Thailand มอบให้แก่สถาบันการเงินที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารสินทรัพย์และการจัดการพอร์ตการลงทุนเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับลูกค้า ตลอดจนคุณภาพของการให้คำแนะนำและกลยุทธ์ในการลงทุนที่เหมาะสมตามความต้องการ โดยเฉพาะบริการ Mandate Service โซลูชั่นทางการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศของบล.เกียรตินาคินภัทร ที่บริหารพอร์ตการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญเปี่ยมประสบการณ์อย่างครบถ้วนในคำตอบเดียว