ผถห. PLANET ไฟเขียวแจกวอร์แรนต์ฟรี 3:1

HoonSmart.com>>ผู้ถือหุ้น PLANET ไฟเขียวแจกวอแรนต์ฟรี 3:1 นำเงินลุยธุรกิจ Cyber Security – 5G -ผลิตน้ำประปาและไฟฟ้า เต็มสูบ มั่นใจผลงานทั้งปี 2564 นี้ เป็นที่น่าพอใจ 

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย (PLANET) เปิดเผยว่า  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ชุดที่ 1 ( PLANET-W1 ) สัดส่วน 3 หุ้นเดิม :  1 วอร์แรนต์ อายุ 2 ปี ราคาใช้สิทธิ 2 บาท

นอกจากนี้บริษัท ฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียน 124.99 ล้านบาท จากทุนเดิม 374.99 ล้านบาท เป็นทุนใหม่ 499.99 ล้านบาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 124.99 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ PLANET-W1

นายประพัฒน์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน รองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต โดยมุ่งขยายตลาดสินค้า New S Curve ประกอบด้วย การขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยีกลุ่มระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ (Cyber Security) ที่ปัจจุบันตลาดมีการเติบโตสูงมาก

รวมถึงขยายธุรกิจสินค้าด้านเทคโนโลยี 5G อาทิ Cloud Computing, IoT Platform, CCTV/Video Analytics, Data Center, Telemedicine และ Energy ผ่านโครงข่ายสื่อสาร 5จี ซึ่งตลาดมีแนวโน้มต้องการเทคโนโลยีอัจฉริยะสูงในตอนนี้ คือ ตลาดในกลุ่มเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

นอกจากนี้ ยังใช้สำหรับการดำเนินงานธุรกิจใหม่ เกี่ยวกับบริหารจัดการให้บริการผลิตนํ้าประปาและไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย หลังได้จัดตั้งบริษัทย่อย “บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด” ขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อม ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาสม่ำเสมอ\

ส่วนกลุ่มธุรกิจเดิม เทคโนโลยีกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม (Telecom) ซึ่งเป็น ประกอบด้วย ระบบโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบสื่อสารมีสายและไร้สาย และระบบสื่อสารผ่านไฟเบอร์ออฟติก ของบริษัทฯ แม้ปัจจุบันการเติบโตจะไม่สูงมากนัก แต่สามารถสร้างรายได้ให้บริษัทฯ ต่อเนื่องอยู่

“ มั่นใจว่าผลการดำเนินงานบริษัทฯ ตลอดทั้งปี 2564 นี้ จะออกมาเป็นที่น่าพอใจ และในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแน่นอน” นายประพัฒน์กล่าว