UBE ตอกย้ำความมั่นใจ ผู้ถือหุ้นใหญ่ 1-4 ล็อคหุ้น 100%

HoonSmart.com>>UBE มั่นใจผู้ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 1-4 ล็อคหุ้น 100% ไม่ซ้ำรอย “ขวัญศิรินทร์ โรจนพฤกษ์” ที่ขนหุ้นออกมาขายต่ำกว่า IPO 

กลายเป็นกระแสร้อนแรงในหมู่นักลงทุน ที่ปรากฎชื่อของน.ส. ขวัญศิรินทร์ โรจนพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี (EE) และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 5 จำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.11%  ของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล  รายงานการขายหุ้น 246-2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

รายงานดังกล่าว ระบุการขายหุ้น UBE  วันที่ 30 ก.ย. 2564 ซึ่งเป็นวันแรก ที่หุ้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จำนวนที่ขาย 117 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.0077% คงเหลือหุ้นที่ถือ 2.1016%

ผลจากการขายหุ้นของน.ส.ขวัญศิรินทร์ ตั้งแต่วินาทีแรกที่เปิดซื้อขาย ส่งผลให้ราคาหุ้น UBE เปิดซื้อขาย 2.28 บาท ต่ำกว่าราคาจอง 2.40 บาท ลดลงทันที 0.12 บาท หรือ 5% แม้จะมีแรงซื้อเข้ามายัน แต่ฝืนแรงขายจำนวนมากไม่ได้ กระทั่งปิดซื้อขายที่ราคาต่ำสุด 2.06 บาท ลดลง 0.34 บาท หรือ 14.17%

แรงขายที่ออกมา สวนทางกับพื้นฐานของ UBE ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเกษตรครบวงจรรายใหญ่ของอีสานตอนล่าง ธุรกิจที่แข็งแกร่ง ทั้ง 2 ขาธุรกิจ คือ เอทานอล เพื่อเชื้อเพลิง-อุตสาหกรรม (แอลกอฮอล์ล้างมือ เจลล้างมือ) และผู้ผลิตแป้งมันออร์แกรนิค แป้งฟลาว ส่งออกรายใหญ่ของไทย ที่มีอัตรากำไรสูง  ผลประกอบการไตรมาส 2/2564 เติบโตดี กำไร 6 เดือน/2564 สูงว่าทั้งปี 2563 ที่มีกำไร 106.65 ล้านบาท และจะเติบโตจากแป้งฟลาว ที่ต่างชาตินำมาใช้ทดแทนแป้งสาลี

“แรงขายของขวัญศิรินทร์ ตั้งแต่วินาทีแรก ขายเปิดต่ำกว่าราคาไอพีโอ ไม่มีนักลงทุนคนไหนซื้อ IPO  แล้วยอมขายต่ำกว่าราคาไอพีโอ พื้นฐานธุรกิจ UBE ก็ดี ผู้ถือหุ้นแข็งแกร่ง แต่ผู้ถือหุ้นเดิมขนหุ้นมาขายตั้งแต่วันแรก เป็นการขายที่เอาเปรียบนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนที่ซื้อ IPO  ทั้งตลาด, ก.ล.ต. และที่ปรึกษาการเงิน ควรหามาตรการป้องกันการซ้ำรอย เพื่อไม่ให้กระทบหุ้น IPO” นักลงทุนรายใหญ่ กล่าว

แหล่งข่าวจาก UBE กล่าวว่า ตั้งแต่วันแรกที่หุ้น UBE เข้าซื้อขาย สงสัยใครขายหุ้นต่ำจองและได้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้ว ยืนยันผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 1-4 ถูกล็อคหุ้น 100% ตามเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต.

ส่วนผู้ถือหุ้นบุคคล อันดับ ที่ 5 และ 6 ได้ล็อกหุ้นบางส่วน เพื่อให้ครบ 55% ตามเกณฑ์ของก.ล.ต. ซึ่งได้คุยกับผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว เป็นมิตรจิตมิตรใจที่ดี ที่จะถือหุ้นต่อไป จากที่ถือกันมานับ 10 ปี

“เข้าใจว่า การขายหุ้น เป็นเรื่องของความต้องการใช้เงิน เพียงแต่การขายไม่มีกลยุทธ์ และได้คุยกันตั้งแต่แรกแล้ว คิดว่าน่าจะมีปัญหาระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน  มั่นใจว่า หลังจากนี้ แรงขายหนัก ๆ ไม่มี หุ้นเดินหน้าไปตามผลประกอบการ” แหล่งข่าวกล่าว

ด้านราคาหุ้น UBE ปิดตลาดครึ่งวันเช้า (5 ต.ค.) อยู่ที่ 2.12 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าซื้อขาย 282.82 ล้านบาท

ลำดับ     ผู้ถือหุ้นรายใหญ่                        จำนวนหุ้น (หุ้น)               % หุ้น
1. บริษัท เอสทีเค แคปปิตอล จำกัด             548,000,000               14.00
2. บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)                485,143,000               12.39
3. บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด           485,143,000               12.39
4. บริษัท เค พลัส โฮลดิ้ง จำกัด                  460,520,000               11.77
5. นางสาว ขวัญศิรินทร์ โรจนพฤกษ์              200,000,000                5.11
6. นาย เชิดชู ปานบุญห้อม                          150,000,000                3.83
7. นางสาว อรวรรณ พัฒนพล                       120,300,000                3.07
8. บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) 75,180,000       1.92
9. สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 29,257,400       0.75
10. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF              23,203,900       0.59