BLA ไตรมาส 4 บุกตลาดยูนิตลิงค์ ส่ง 2 ผลิตภัณฑ์ดันเบี้ยปลายปี

HoonSmart.com>>กรุงเทพประกันชีวิต บุกตลาดยูนิตลิงค์ ส่ง 2 ผลิตภัณฑ์เพิ่มความมั่งคั่ง จับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจัดการออกแบบชีวิตเพื่ออนาคตที่ดี ผ่านพันธมิตรด้านกองทุนรวมที่แข็งแกร่ง พร้อมเสริมความรู้ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินยกระดับความเป็นมืออาชีพ

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) เปิดเผยว่าแม้จะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน แต่บริษัทยังเติบโตได้ต่อเนื่อง สะท้อนจากผลประกอบการไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ที่เบี้ยประกันภัยรับปีแรก (FYP) และเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุยังคงเพิ่มขึ้น จากการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

และปีนี้ได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน Bangkok Life Unit Linked อีก 2 แบบ คือ กรุงเทพประกันชีวิต พรีเมียร์ลิงค์ (Bangkok Life Premier Link) แบบชำระเบี้ยรายปี และกรุงเทพประกันชีวิต เวลธ์ลิงค์ (Bangkok Life Wealth Link) แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว

“ปีนี้ผมกลับมาบริหารบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตอีกครั้ง ยังคงสานต่อวิสัยทัศน์ของบริษัทในการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นประโยชน์การประกันชีวิตและทำประกันชีวิตให้เหมาะกับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวิต ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งช่องทางการขายหลักของบริษัท เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ปัจจุบันถือว่ากรุงเทพประกันชีวิตมีพันธมิตรด้านกองทุนรวมที่แข็งแกร่ง ปัจจุบัน AUM (มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ) ที่ผ่านกรุงเทพประกันชีวิตมีไม่น้อยกว่า 1 หมื่นล้านบาท” นายโชน กล่าว

นายอนุชา ภิงคารวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน BLA เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญกับตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความยั่งยืนในวิชาชีพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

นายจักรพงศ์ แสงแก้ว ผู้บริหารสายคณิตศาสตร์ BLA กล่าวว่า กรุงเทพประกันชีวิตได้พัฒนา 2 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน Bangkok Life Premier Link กรุงเทพประกันชีวิต พรีเมียร์ลิงค์ เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนแบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด จะช่วยลูกค้าวางแผนเป้าหมายชีวิตได้ครบทุกความต้องการภายในกรมธรรม์เดียว เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เริ่มสร้างครอบครัว ซึ่งมีความต้องการในการวางแผนการเงินและต้องการบริหารความเสี่ยง ออกแบบชีวิตเพื่ออนาคตที่ดี

และ Bangkok Life Wealth Link กรุงเทพประกันชีวิต เวลธ์ลิงค์ เหมาะกับเจ้าของกิจการหรือพนักงานประจำที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง เป็นประกันชีวิตควบการลงทุนแบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว รับประกันตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 70 ปี ระยะเวลาเอาประกันถึงอายุ 99 ปี จุดเด่นคือการเพิ่มโอกาสรับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว