AEONTS กำไร 678 ลบ. Q2 ลด 30% สำรองเพิ่ม ครึ่งปียังโตปันผล 2.50 บาท

HoonSmart.com>> “อิออน ธนสินทรัพย์” เปิดกำไรไตรมาส 2/64 สิ้นสุด 31 ส.ค. อยู่ที่ 678 ล้านบาท ลดลง 30% จากงวดปีก่อน เหตุตั้งสำรองหนี้เพิ่มรับความเสี่ยงในอนาคตหลังโควิดระบาด หยุดกิจกรรมเศรษฐกิจ ด้านงวด 6 เดือนกำไร 1,827 ล้านบาท โต 22% บอร์ดปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 2.50 บาท ขึ้น XD 18 ต.ค.64 ด้านบล.ทิสโก้คงคำแนะนำซื้อ AEONTS มองผ่านจุดต่ำสุดแล้วอยู่ในช่วงฟื้นตัว

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) หรือ AEONTS เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564 กำไรสุทธิ 678.11 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.71 บาท ลดลง 30% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 966.48 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 3.87 บาท

ส่วนงวด 6 เดือนปี 2564 กำไรสุทธิ 1,827.54 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 7.31 บาท เพิ่มขึ้น 22% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 1,496.58 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 5.99 บาท

ในงวดไตรมาส 2/2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,344 ล้านบาท ลดลง 1% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายรวมเพิ่ม 6% เป็น 4,433 ล้านบาท จาก 4,168 ล้านบาทในงวดไตรมาส 2/2563 โดยมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น 415 ล้านบาท หรือ 26% เมื่อเทียบงวดเดียวกันของปีก่อน

สำหรับครึ่งปีแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากงบการเงินรวม 10,386 ล้านบาท ลดลง 655 ล้านบาท หรือ 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับไตรมำสที่ 2/2564 บริษัทฯ มีรายได้จากงบการเงินรวม 5,344 ล้านบาท ลดลง 40 ล้านบาท หรือ 1% จากงวดเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ่น 6% จากไตรมาสก่อน

รายได้ที่ลดลงเป็นผลจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้บบัตรเครดิตลดลงจาก 18% เหลือ 16% ต่อปี และลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลลดลงจาก 28% เหลือ 25% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2563 และการปิดสสถานชั่วคราวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไว้รัส COVID-19 ในเดือนก.ค. และส.ค. ส่งผลให้บริษัทต้องปิดสาขาในห้างสรรพสินค้าชั่วคราวจำนวน 57 สาขา

อย่ำงไรก็ตามบริษัทฯ เน้นส่งเสริมกำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์และการถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตร (Cardless Cashing) รวมแล้วการใช้จ่ายบัตรเครดิตช่องทำง Onlineเติบโตกว่าเท่าตัว และการใช้ Cardlesscashing คิดเป็นสัดส่วนกว่า 30% ของยอดเงินกู้รวม ทั้งนี ้บริษัทฯ ยังมีรายได่อื่นจากหนี้สูญรับคืนเพิมขึ้น 11% จากปีก่อน และยังสามารถควบคุมค่าใช่จ่ายและต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มี.ค.-31 ส.ค. 2564 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 19 ต.ค.2564 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 18 ต.ค. 2564 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 2 พ.ย. 2564

ด้านบล.ทิสโก้ ยังคงแนะนำ “ซื้อ” AEONTS ราคาเหมาะสม 260 บาท แม้ผลประกอบการไตรมาส 2/64 ต่ำกว่าคาด 30% จากการตั้งสำรองหนี้เสียเพิ่มขึ้น ขณะที่กำไรก่อนตั้งสำรองดีกว่าคาด 2.4% ปัจจัยที่ทำให้การตั้งสำรองเพิ่มขึ้นมาจากการตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อเน้นการเพิ่มคุณภาพสินเชื่อช่วงการเปิดประเทศ (NPL ลดลงกว่า 10% จากไตรมาสก่อนหน้า) มีการจัดประเภทสินเชื่อเข้มงวดขึ้นและตั้งสำรองแบบ Overlay

“การตั้งสำรองเพิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้เราประหลาดใจมากนัก เนื่องจากการตัดจำหน่ายที่สูงในช่วงที่ผ่านมา เราคาดว่าการตั้งสำรองจะกลับมาเป็นปกติในช่วงเศรษฐกิจของไทยฟื้นตัวขึ้นและด้วยราคาหุ้นที่ลดลงกว่า 11% ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ราคากลับมาซื้อขายที่พี/อี 10 เท่าสำหรับปี 65 เรามองว่าจุดต่ำสุดได้ผ่านพ้นไปแล้วและกำลังเข้าช่วงการฟื้นตัว”บล.ทิสโก้ ระบุ

หุ้น AEONTS ปิดตลาด 4 ต.ค.2564 ที่ราคา 185.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท หรือ +1.37% มูลค่าการซื้อขาย 11.08 ล้านบาท