SCB Tech X ตั้ง “ตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป”เป็น CEO

HoonSmart.com>>SCB Tech X ตั้ง “ตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป” เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านฟินเทคระดับภูมิภาคอาเซียนภายใน 5 ปี

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (SCB Tech X) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดำเนินธุรกิจด้านแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) บริษัทในกลุ่มไทยพาณิชย์ (SCB Group) ให้บริการนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการธนาคารและไม่เกี่ยวกับการธนาคารแบบครบวงจรแก่กลุ่มลูกค้าองค์กร และกลุ่มลูกค้าทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศแต่งตั้ง นายตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับภารกิจสำคัญในการเป็นหัวเรือใหญ่นำ SCB Tech X

เพื่อช่วยผลักดันสถาบันการเงินพัฒนาบริการต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าในโลกยุคดิจิทัลและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของลูกค้าในระยะยาว ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ

นายตรัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ กล่าวว่า บริษัทมุ่งหวังที่จะนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกอย่างทัดเทียมให้กับลูกค้า โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำด้านฟินเทคแพลตฟอร์มในภูมิภาคอาเซียนภายใน 5 ปี

นายตรัยรัตน์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มากด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญด้าน Technology Operations and Platforms โดยร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2554 มีโอกาสได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และมีบทบาทสำคัญในการร่วมวางโครงสร้างทางด้านเทคโนโลยีให้กับธนาคาร ก่อนหน้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ นายตรัยรัตน์ มีโอกาสได้ร่วมงานกับองค์กรขนาดใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ในตำแหน่ง Executive IT Specialist มากว่า 21 ปี และ บริษัท ABB ประเทศไทย จำกัด ในตำแหน่ง Project Engineer