BGRIM รุกซื้อหุ้น 90% Visa Max Solar วินด์ฟาร์มโปแลนด์ กำลังผลิต 14.1 MW

HoonSmart.com>> “บี.กริม เพาเวอร์”รุกซื้อหุ้น Visa Max Solar Sp.z. สัดส่วน 90% โรงไฟฟ้าพลังงานลม ZEL1 ในประเทศโปแลนด์ มูลค่า 3.83 แสนบาท กำลังการผลิต 14.1 เมกะวัตต์

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2564 อนุมัติให้ บี.กริม เพาเวอร์ (ในฐานะผู้ซื้อ) เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ visaVento Holding AG ในฐานะผู้ขาย เพื่อเข้าซื้อหุ้นจำนวน 90 หุ้น หรือคิดเป็น 90% ใน Visa Max Solar Sp.z. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศโปแลนด์ ถือหุ้นทั้งหมด 100% โดย visaVento Holding AG คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 45,000 ซวอตือโปแลนด์ (PLN) หรือประมาณ 383,000 บาท ณ วันที่ 30 ก.ย.2564 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ZEL1 กำลังการผลิต 14.1 เมกะวัตต์ ในประเทศโปแลนด์