ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 10,828 ราย เสียชีวิต 77 ราย

HoonSmart.com>>ศบค.รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม รวม 10,828 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,940 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 14 ราย หายป่วยสะสม 1,480,741 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 77 ราย
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 รวม 10,828 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,940 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 770 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 104 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 14 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,608,569 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ทั้งนี้ ผู้ป่วยหายป่วยสะสม 1,480,741 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 112,251 ราย กลับบ้าน 11,894 ราย เสียชีวิต 77 ราย