ตลท. ขึ้น SP หุ้น UT หยุดประกอบธุรกิจ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP ห้ามซื้อขายหุ้น UT ชั่วคราว อยู่ระหว่างพิจารณาเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีบริษัทหยุดประกอบธุรกิจ ภายใน 7 วันทำการ หรือ 11 ต.ค.64 รู้ผล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ (UT) ในวันที่ 1 ต.ค. 2564 เหตุผลเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างพิจารณาการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีบริษัทมีการหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด เนื่องจากได้รับแจ้งจากบริษัทถึงสถานะการหยุดธุรกิจสิ่งทอว่า บริษัทได้หยุดการผลิตและจำหน่ายสิ่งทอที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทและได้ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว จึงไม่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักอีกต่อไป รวมถึงบริษัทยังไม่มีธุรกิจใหม่ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม (รายละเอียดตามข่าวบริษัทวันที่ 30 ก.ย.2564)

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาประเด็นดังกล่าวภายใน 7 วันทำการ หรือภายในวันที่ 11 ต.ค.2564