CP-CPF ช่วยน้ำท่วมนครสวรรค์-โคราช

น้ำใจไม่มีหมด!! ซีพี-ซีพีเอฟ จิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวนครสวรรค์-นครราชสีมาสู้ภัยน้ำท่วมต่อเนื่อง 

วันนี้ (30ก.ย.) จิตอาสาซีพี-ซีพีเอฟ ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครสวรรค์และนครราชสีมา นำวัตถุดิบอาหาร อาหารพร้อมรับประทาน และน้ำดื่มซีพี ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” ส่งถึงมือพี่น้องประชาชน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอในช่วงที่เดือดร้อน

นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าตะโก (รักษาการนายกเทศบาลตำบลท่าตะโก) รับมอบผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดซีพี น้ำดื่มซีพี และอาหารแห้ง จากซีพีเอฟ เพื่อนำไปประกอบเป็นอาหารแจกจ่ายแก่ชาวท่าตะโกในหลายชุมชนที่ได้รับจากระดับน้ำที่ท่วมสูง 1.50 – 2 เมตร และเส้นทางสัญจรถูกตัดขาด โดยมี นายปิติพงษ์ ธงภักดี ผู้แทนซีพีเอฟ พร้อมชาวซีพี-ซีพีเอฟจิตอาสาร่วมลงพื้นที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง

ขณะเดียวกัน “โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม”  ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง  โดย ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รับมอบเนื้อสุกรคุณภาพมาตรฐานจากซีพีเอฟ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารปรุงสุก แจกจ่ายให้กับชาวชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวนมากกว่า 2,700 กว่าหลังคาเรือน มีชาวชุมชนที่ติดอยู่หลายพันคน โดยมี นายเกรียงไกร ยะถา ผู้แทนซีพีเอฟ พร้อมด้วยชาวซีพีเอฟจิตอาสาร่วมมอบผลิตภัณฑ์

สถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ชาวซีพีเอฟจิตอาสา ได้ผนึกกำลังระดมความช่วยเหลือสู่หลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อาทิ อำเภอศรีเทพ และอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์, อำเภอโนนไทย อำเภอโนนสูง และอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, อำเภอลาดยาว และอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ รวมถึง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ