THCOM ตั้ง “ปฐมภพ สุวรรณศิริ” นั่ง CEO มีผล 1 ม.ค.65

HoonSmart.com>> “ไทยคม” แต่งตั้ง “ปฐมภพ สุวรรณศิริ” ดำรงตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” แทน “อนันต์ แก้วร่วมวงศ์” เกษียณ มีผล 1 ม.ค.65

บริษัท ไทยคม (THCOM) แจ้งว่า นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ จะเกษียณอายุงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 31 ธ.ค.2564 บริษัทจึงได้แต่งตั้ง นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวแทน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 เป็นต้นไป