BDMS จ่ายปันผลกลางปี 0.25 บาท XD 12 ต.ค.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ด “กรุงเทพดุสิตเวชการ” เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาลอัตรา 0.25 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 ต.ค.นี้ จ่ายเงิน 29 ต.ค.64

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2564 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 14 ต.ค.2564 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 12 ต.ค. 2564 และจ่ายปันผลวันที่ 29 ต.ค. 2564

ด้านหุ้น BDMS ปิดตลาดที่ราคา 22.50 บาท ลดลง 0.20 บาท หรือ -0.88% มูลค่าการซื้อขาย 704.28 ล้านบาท