บล.ดีบีเอสฯ จัดสัมมนาออนไลน์ 7 ต.ค.นี้ “ส่งพลังวัคซีน ฝ่าด่าน QE สู่ดัชนี 1700”

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาประจำไตรมาส DBSV Quarterly Review Q4 ให้กับลูกค้าและนักลงทุนทั่วไป หัวข้อ “ส่งพลังวัคซีน ฝ่าด่าน QE สู่ดัชนี 1700” วันที่ 7 ต.ค.2564 เวลา 12.30-14.00 น. นำทีมโดย อาภาภรณ์ แสวงพรรค ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์, ธนวัฒน์ ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนต่างประเทศ, สมบัติ เอกวรรณพัฒนา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์, สมนึก จันทร์รัสมี ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์และพงศ์ภัทร สิริพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์

สัมมาออนไลน์ผ่าน Facebook: www.facebook.com/DBSthailand และ YouTube: www.youtube.com/DBSthailand สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน รับฟรี เอกสารประกอบสัมมนา คลิก https://bit.ly/2W7YRh2