“เสี่ยปู่” ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น DITTO สัดส่วน 1.8181% ขยับถือ 4.8894%

HoonSmart.com>> เสี่ยปู่ “สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล” นักลงทุนรายใหญ่ซื้อหุ้นบิ๊กล็อต DITTO จำนวน 8 ล้านหุ้น กว่า 1.8181% จาก “กลุ่มรัตนกมลพร” ผู้ถือหุ้นใหญ่ หนุนถือหุ้นเพิ่มเป็น 4.8894% รวมทั้งกลุ่มถือกว่า 5.5031% ด้าน “ระพี-พิพัฒน์ รัตนกมลพร” ขายเกลี้ยง 12.1022%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ได้ซื้อหุ้นบิ๊กล็อตของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) หรือ DITTO เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2564 จากกลุ่มรัตนกมลพร จำนวน 8 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 1.8181% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 21.51 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4.8894% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 2.0454% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการและจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.5031% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ก่อนหน้านี้บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) หรือ DITTO แจ้งว่า นาง ระพี รัตนกมลพร และนาย พิพัฒน์ รัตนกมลพร ขายหุ้นทั้งหมด จำนวน 53.25 ล้านหุ้น หรือ 12.1022% ให้แก่นักลงทุนสถาบัน ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 15.50 บาท มูลค่ารวม 825.37 ล้านบาท โดยไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

หุ้น DITTO ปิดตลาด 28 ก.ย.2564 ที่ราคา 16.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท หรือ +1.82% มูลค่าการซื้อขาย 97.93 ล้านบาท

 
 
อ่านข่าว

“กลุ่มรัตนกมลพร” บิ๊กล็อต DITTO 12% ขายนักลงทุนสถาบันมูลค่า 825 ลบ.