NPS x 304IP บริหารสวนอุตสาหกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม

NPS จับมือ 304IP ร่วมบริหารสวนอุตสาหกรรม 304 ชูพลังงานสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม

นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย   (NPS) เปิดเผยว่า NPS ได้ร่วมมือกับบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (304IP) ศึกษาแนวทางการจัดตั้งบริษัท เพื่อบริหารจัดการสวนอุตสาหกรรม 304 ซึ่ง 304IP เป็นผู้พัฒนา โดยมี NPS เป็นผู้ผลิตสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟ้า,ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม) ป้อนโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการในสวน อุตสาหกรรมทั้งหมด

สำหรับสวนอุตสาหกรรม 304 ภายใต้การบริหารของบริษัทร่วมทุนใหม่ที่อยู่ระหว่างจัดตั้ง ชูยุทธศาสตร์สนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม  เน้นพลังงานสะอาด  สอดคล้อง นโยบายรัฐบาลไทยและหลายประเทศทั่วโลก ที่พยายามก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality พร้อมกับให้บริการเสริมแก่ผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ ทั้งในช่วงเตรียมการจัดตั้งโรงงานและการดำเนินงาน เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการ

สวนอุตสาหกรรม 304 จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1994 มีพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรี 11,700 ไร่ และจังหวัดฉะเชิงเทรา  อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (EEC)  จำนวน 950 ไร่

ปัจจุบันสวนอุตสาหกรรม 304 มีลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่เปิดดำเนินการแล้วกว่า 140 ราย ครอบคลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมโลหะและเครื่องจักรกล เป็นหลัก

การขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมสามารถทำได้โดยสะดวก เนื่องจากสวนอุตสาหกรรม 304 อยู่ห่างจากท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังเพียง 130 กม. ห่างจากท่าเรือมาบตาพุดเพียง 160 กม.

ในขณะที่ NPS มีโรงไฟฟ้าทั้งหมด 9 โรง สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำรวม 726 MW โดยเป็นกำลังผลิตไฟฟ้าที่ใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เป็นเชื้อเพลิง 398 MW นอกจากนั้นยังมีอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบกรองน้ำดิบที่มีกำลังผลิต 160,000 ลบ.ม/วัน เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงงานในสวนอุตสาหกรรม 304 และส่วนหนึ่งของไฟฟ้าจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

NPS มีแผนขยายกำลังการผลิตพลังงานสะอาด ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ได้เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนอ่างเก็บน้ำของบริษัทฯ (Floating Solar farm) กำลังผลิต 30 MW แล้วเสร็จในปี 2565เป็น Floating Solar farm ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นอกจากนั้น ลงทุนสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมโรงกรองน้ำดิบ กำลังผลิต 25,000 ลบ.ม/วัน โดยจะแล้วเสร็จในปี 2024 และยังลงทุนโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าไปยังพื้นที่ส่วนขยายของสวนอุตสาหกรรม 304 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่จะเพิ่มขึ้นในระยะยาวด้วย

นายโยธิน กล่าวเพิ่มเติมด้วยความมั่นใจว่า สวนอุตสาหกรรม 304 ภายใต้การบริหารจัดการร่วมกัน และกลยุทธ์ที่พร้อมจะตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาดให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการได้อย่างเพียงพอต่อเนื่อง และด้วยนโยบายการดำเนินงานที่คำนึงถึงธุรกิจและความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (Customer Centric) เราจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ที่พร้อมจะเติบโตไปกับลูกค้าผู้ประกอบการทุกรายได้อย่างยั่งยืน