MTL รับ 2 รางวัลใหญ่ “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564”

ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบ 2 รางวัลใหญ่ “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564” ในพิธีมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021 แก่สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดร. สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ประกอบด้วย รางวัลสินค้าประเภทประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มประกันสุขภาพ โครงการ Extra Care Plus และรางวัลสินค้าประเภทประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มการบริการ Application MTL Click ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งเดียวที่ได้รับ 2 รางวัลดังกล่าว จัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ ในโครงการ “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021”