“ประทีป ตั้งมติธรรม” ซื้อหุ้น PDJ เพิ่ม 0.0128% หนุนถือ 10.0076%

HoonSmart.com>> “ประทีป ตั้งมติธรรม” ซื้อหุ้น “แพรนด้า จิวเวลรี่” เพิ่ม 69,000 หุ้น กว่า 0.0128% หนุนถือหุ้น 10.0076%

ประทีป ตั้งมติธรรม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ได้มาหุ้นของ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ (PDJ) เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2564 จำนวน 69,000 หุ้น คิดเป็น 0.0128% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลถือหุ้นเพิ่มเป็น 53.94 ล้านหุ้น คิดเป็น 10.0076% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ