กสิกรไทย”คงคาดการณ์ส่งออก”ปี 2564 ที่ 12.4%

HoonSmart.com>>ศูนย์วิจักกสิกรไทย คงคาดการณ์ส่งออกปี 2564 ที่ 12.4% ยังเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แม้เดือน ส.ค. จะขยายตัว 8.93%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคงคาดการณ์ส่งออกในปี 2564 ที่ 12.4% โดยช่วงที่เหลือของปี 2564 ภาคการส่งออกจะยังเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อเนื่อง แม้จะเผชิญความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดในโรงงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมโลหะ และอุตสาหกรรมพลาสติก แต่ในเดือนกันยายนเริ่มเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับประเทศอยู่ในช่วงขาลง ประกอบกับอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศที่เร่งตัวอย่างมาก

นอกจากนี้ภาครัฐได้เข้ามาแก้ไขและดูแลปัญหาเกี่ยวกับภาคการส่งออก เช่น โครงการ Factory Sandbox และจะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี เช่น งานแสดงสินค้านานาชาติ เป็นต้น ด้านปัจจัยต่างประเทศเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย เช่น สหรัฐฯ และยุโรป มีแนวโน้มฟื้นตัวแข็งแกร่งซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น

ดังนั้นอัตราการเติบโตของการส่งออก 4 เดือนที่เหลือของปีจะยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง แต่อาจชะลอตัวลงเล็กน้อยจากช่วง 8 เดือนแรก เนื่องจากปัจจัยฐานต่ำและปัจจัยการชดเชยอุปสงค์ที่ค้างจากช่วงก่อนหน้า (pent-up demand) มีแนวโน้มคลี่คลายลง

ทั้งนี้การส่งออกของไทยเดือนสิงหาคม 2564 ขยายตัวอยู่ที่ 8.93% ชะลอลงจาก 20.3% ในเดือนกรกฎาคม แต่เมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และอาวุธยุทธปัจจัย ตัวเลขการส่งออกในเดือนส.ค.ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ 19.43% สะท้อนความต้องการสินค้าจากตลาดโลกที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง