ธนาคารทิสโก้ ย้ำ!! โครงการ “คืนรถจบหนี้” หมดเขตสิ้นเดือน ก.ย.64

HoonSmart.com>>ธนาคารทิสโก้ เตือนโครงการพิเศษ “คืนรถจบหนี้” หมดเขต 30 ก.ย.2564 นี้ หนุนลูกค้าผ่อนค่างวดไม่ไหวใช้สิทธิ์ เพื่อรักษาประวัติทางการเงินที่ดี มีลูกค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 3,100 ราย

นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – ปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย ธนาคารทิสโก้ (TISCO) กล่าวว่า โครงการพิเศษ “คืนรถจบหนี้” ของธนาคารทิสโก้ ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าเช่าซื้อและลูกค้าจำนำทะเบียนรถยนต์ ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 มีทางเลือกในการคืนรถนั้น ขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุดระยะเวลาโครงการในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้ ธนาคารขอเชิญชวนลูกค้าที่ไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดได้ ให้มาลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ เพื่อรักษาประวัติทางการเงินที่ดี เพราะหากผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ ในอนาคตยังมีโอกาสกลับมาขอสินเชื่อได้ใหม่

ปัจจุบันมีลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาแล้วจำนวน 3,100 ราย จากหลากหลายกลุ่มอาชีพทั่วประเทศ เช่น กลุ่มค้าขาย กลุ่มก่อสร้าง กลุ่มรับจ้างทั่วไป กลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว หรือกระทั่งกลุ่มพนักงานเงินเดือนประจำ ขณะเดียวกันยังมีลูกค้าทยอยลงทะเบียนรักษาสิทธิ์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง และมีลูกค้าจำนวนไม่น้อยที่ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ยอมรับว่า มีลูกค้าหลายคนกังวลว่าธนาคารจะยกหนี้ให้จริงหรือไม่ ขอยืนยันว่าธนาคาร “ยกหนี้ให้จริง” ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด นั่นคือ ต้องเป็นลูกค้าเช่าซื้อและจำนำทะเบียนรถยนต์ของทิสโก้ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด 19 ผ่อนชำระค่างวดตามสัญญามาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด และรถยนต์อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ ซึ่งหากได้รับการอนุมัติธนาคารจะไม่ดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติม ไม่คิดค่าธรรมเนียม พร้อมระบุสถานะเป็นลูกค้า “ปิดบัญชี” ถือเป็นการปิดหนี้โดยสมบูรณ์โดยไม่มีภาระหนี้ผูกพันในอนาคต และหากขายรถได้มูลค่าสูงกว่าภาระหนี้คงค้าง ธนาคารก็จะคืนเงินส่วนที่เกินภาระหนี้ให้แก่ลูกค้า