“ฐากร ปิยพันธ์”ลาออกจาก TGH-ตั้ง”บุญทักษ์ หวังเจริญ”นั่งรอง ปธ.บอร์ด

HoonSmart.com>>“เครือไทย โฮลดิ้งส์” แจ้ง “ฐากร ปิยพันธ์” ลาออกจาก CEO ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2564 และตั้ง บุญทักษ์ หวังเจริญ นั่งรองประธานบอร์ด

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ (TGH) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564 แต่งตั้ง นายบุญทักษ์ หวังเจริญ เป็นรองประธานกรรมการบริษัท และรับทราบการลาออกของ นายฐากร ปิยะพันธ์ จากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2564 และแต่งตั้ง นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป